< < TERUG > >

WAT DRAAGT BIJ TOT HET STELLEN VAN DE DIAGNOSE?

Bloedtesten
(urinetesten)

Huidbiopten
(electronenmicroscoop)

Oftalmologisch onderzoek

Electroencephalogram

Electroretinogram

Klinisch verloop

Immunocytochemisch onderzoek

Erfelijkheidsonderzoek