DOELSTELLINGEN VAN "CONTACTPUNT NCL"

- Er wordt geopteerd voor een contactgroep die in eerste instantie de regio Vlaanderen als haar werkterrein ziet; een opening naar andere landsdelen en een eventuele samenwerking met buurlanden wordt zeker niet uitgesloten.

- Type vereniging: feitelijke vereniging (omvorming tot vzw later mogelijk)

- Doel van de vereniging:
1. In kaart brengen van de problematiek in Vlaanderen
2. Functioneren als een informatiepunt
3. Sociale ondersteuning
4. Bekendmaking van de problematiek; sensibilisering
5. Contactpunt voor buitenlandse NCL-verenigingen
6. Verzamelen en verspreiden algemene en wetenschappelijke informatie
7. Brugfunctie tussen patiŽnten (en familie), begeleidende centra, medische actoren en overheid.