Pedagogisch luik

6a: Opvoedkundige visie

6b: Verzorgingsaspecten

6c: Visie en ervaringen ouders